Społeczno-ekonomiczne mechanizmy kształtowania jakości towarów w europejskich krajach socjalistycznych i w Polsce / oprac. Henryk Chwiałkowski. (Wybrane Informacje Tematyczne 36/84). - Warszawa : Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1984.

Cena:0.00
Do koszyka

D127/7167